công ty tnhh thương mại dịch vụ Cẩm Gia

pH CONTROLLER

pH Controller

Sản phẩm đặc trưng

Thiết bị đo bụi và độ khói (opacity) ống khói
Thiết bị đo lưu lượng ống khói
Thiết bi quan trắc khí thải
THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG
THIẾT BỊ ĐO ĐỒNG THỜI COD, BOD, MÀU VÀ SS

Thiết bị đo COD online

Thiết bị đo COD online