công ty tnhh thương mại dịch vụ Cẩm Gia

Để bàn

Máy đo độ dẫn điện - TDS - Nhiệt độ

Cầm tay

Máy đo độ dẫn điện-TDS-Độ mặn
Máy đo độ dẫn điện - TDS

Bút đo

Bút đo độ dẫn - TDS