công ty tnhh thương mại dịch vụ Cẩm Gia

Cầm tay

Máy đo độ dẫn điện-TDS-Độ mặn
Máy đo độ dẫn điện - TDS