công ty tnhh thương mại dịch vụ Cẩm Gia

COD, BOD, SS, Màu

THIẾT BỊ ĐO ĐỒNG THỜI COD, BOD, MÀU VÀ SS

Độ cứng online

THIẾT BỊ ĐO ĐỘ CỨNG ONLINE
00 VNĐ

Đo các kim loại trong nước

Thiết bị đo Crom (VI) online

pH online

Thiết bị đo pH online
Thiết bị đo pH online

NH3/NH4+ online

Thiết bị đo NH3 hoặc NH4+

pH CONTROLLER

pH Controller

EC/TDS online

Thiết bị đo độ dẫn điện (EC) online
Thiết bị đo độ dẫn điện (EC) online

Oxy hòa tan (DO) online

Thiết bị đo Oxy hòa tan (DO) online
Thiết bị đo Oxy hòa tan (DO) online