Những yêu cầu đối với trạm quan trắc môi trường

Tram quan trac moi truong la gi? Một số yêu cầu cơ bản của trạm quan trắc được quy định như sau:

– Phù hợp với kế hoạch quản lý, bảo vệ môi trường và tính chiến lược, quy hoạch

– Đảm bảo đủ các quy trình nhưng vẫn đủ tính khả thi, tính hiện đại từ trang máy móc, phương tiện và khoa học, logic

– Thực hiện đủ các quy định về thiết kế chương trình quan trắc của từng loại môi trường như: môi trường nước mặt, nước thải, nước biển, khí xung quanh, khí thải…

– Cần bảo đảm một số các yếu tố cần thiết về tần suất quan trắc của từng loại môi trường trong năm cũng như tần suất, thành phần và thông số quan trắc hợp lý và tối ưu nhất.

– Tuân thủ quy trình phương pháp và bảo quản từng thành phần thông số môi trường cần quan trắc

– Thường xuyên rà soát và kiểm tra, điều chỉnh lại các thông số kiểm tra tính chính xác đồng thời có sự điều chỉnh và bổ sung

– Với những chương trình quan trắc sau khi được thiết kế cần có chứng nhận của cơ quan quản lý liên quan chấp thuận dưới dạng văn bản.

Lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường

Trạm quan trac la gi, quan trắc môi trường là nhiệm vụ bắt buộc các doanh nghiệp phải tuân thủ và chấp hành thực hiện, bởi việc quan trắc nhằm mục đích bảo vệ môi trường trước các tác nhân gây ô nhiễm và chung tay bảo vệ môi trường.

Leave Comments

0908 383 709
0908383709