• SẢN PHẨM
  • Thiết bị quan trắc khí tự động liên tục

Thiết bị quan trắc khí tự động liên tục

  • THIẾT BỊ ĐO BỤI TỔNG MODEL: DSL-340SWAA-MKIII (DSL-340LWAA-MKIII) HSX: DYNOPTIC – ANH Thiết bị phù hợp tiêu chuẩn US EPA PS-11 – Kỹ thuật đo lường nguyên lý phát hiện động (DDP) sáng tạo – Miễn dịch giảm dần cường độ tuyệt đối của tín hiệu ánh sáng nên ít bị trôi – Đọc số […]
  • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG, ÁP SUẤT VÀ NHIỆT ĐỘ MODEL: FMD 09 HSX: Dr. Födisch (Dr. Foedisch) – ĐỨC –          Thiết bị phù hợp tiêu chuẩn DIN EN 15267, QAL1, ID: 0000001016. –          Việc sử dụng nguyên lý đo áp suất động và PT100 đảm bảo một thiết bị dễ thiết kế và vận […]
  • THIẾT BỊ ĐO LƯU LƯỢNG VÀ NHIỆT ĐỘ Model: FMD 02 HSX: Dr. Födisch – Đức (SX tại EU) – Thiết bị bao gồm: đầu dò và thiết bị tiếp nhận, xử lý và hiển thị dữ liệu. – Thiết bị phù hợp: EN 14181, TÜV approved. No. 936/21200495/A – Nguyên lý đo: đo độ […]
  • THIẾT BỊ PHÂN TÍCH KHÍ Model: MGA12 HSX: Dr. Födisch (Dr. Foedisch) – Đức Thiết bị phân tích đa khí MGA 12 phục vụ đo liên tục các chất gây ô nhiễm trong khí thải (ví dụ CO, CO2, SO2, NO) cũng như điều khiển quá trình liên tục. Thiết bị phân tích là sự […]
  • Trạm quan trắc khí thải tự động liên tục đo các thông số CO, SO2, NOx, O2, bụi, lưu lượng, nhiệt độ, áp suất. Truyền dữ liệu tự động, liên tục về trung tâm tiếp nhận dữ liệu của Sở TNMT Đáp ứng thông tư 10/2021/BTNMT Thiết bị nhập khẩu từ Châu Âu Bảo hành […]
0908 383 709
0908383709